Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của NCS. Trương Bá Kiên

Chiều ngày 11/4, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của NCS. Trương Bá Kiên với đề tài luận án: “Nghiên cứu vai trò của đồng hóa số liệu radar trong mô hình WRF đối với dự báo mưa định lượng hạn ngắn khu vực Nam Bộ”, ngành: Khí tượng và khí hậu học; Mã số: 9440222.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì hội thảo

Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của NCS. Trương Bá Kiên diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng), TS. Nguyễn Quốc Khánh (Phó Viện trưởng), GS.TS. Trần Thục cùng các chuyên gia về lĩnh vực khí tượng và khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo NCS. Trương Bá Kiên, ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận án được cấu trúc gồm 3 chương chính. Trong đó, chương 1 nêu tổng quan các nghiên cứu về đồng hóa số liệu radar trong dự báo mưa lớn hạn cực ngắn. Chương 2 là phương pháp đồng hóa radar trong dự báo mưa lớn hạn cực ngắn và số liệu sử dụng trong luận án. Chương 3 là hiệu quả đồng hóa số liệu radar trong dự báo mưa lớn hạn cực ngắn cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

NCS. Trương Bá Kiên trình bày nội dung Luận án

Luận án của NCS. Trương Bá Kiên có 2 luận điểm bảo vệ chính là: Đồng hóa số liệu radar cập nhanh cho mô hình WRF sẽ cải thiện khả năng dự báo mưa lớn hạn cực ngắn 1h, 3h, 6h cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; Độ phản hồi có vai trò ảnh hưởng chủ đạo và đóng góp chủ yếu hơn so với so với tốc độ gió xuyên tâm radar đến độ chính xác của dự báo mưa tại các hạn dự báo 1h, 3h, 6h và các ngưỡng mưa khác nhau trong đồng hóa cập nhanh cho mô hình WRF.

Để chứng minh được các luận điểm trên, Luận án lựa chọn đối tượng nghiên cứu là các đợt mưa lớn khu vực Nam Bộ, trọng tâm là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu được tác giả xác định là tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ năm 2019-2021. Các phương pháp nghiên cứu được tác giả sử dụng trong Luận án này là phương pháp số trị: dùng mô hình WRFDA đồng hóa radar cập nhật nhanh dự báo các đợt mưa lớn hạn cực ngắn được lựa chọn trong luận án cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; Phương pháp thống kê: dùng để thống kê các đợt mưa; tính toán, so sánh, đánh giá kĩ năng dự báo mưa.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Sau phần trình bày của NCS. Trương Bá Kiên, các thầy cô tham dự buổi hội thảo đã đặt câu hỏi và góp ý cho luận án của NCS về nội dung chi tiết của các chương và những kết quả cũng như điểm mới mà luận án cần đạt được.