Hội thảo khoa học lần thứ XX

      Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập (1977-2017), nhằm đánh dấu những thành quả đã đạt trong thời gian qua, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ XX với chủ đề “40 năm nghiên cứu Khí tượng Thủy văn, Môi trường, Biến đổi khí hậu phục vụ đời sống và xây dựng chính sách” vào tháng 3 năm 2017.

       Mục tiêu của hội thảo nhằm báo cáo các thành quả nghiên cứu khoa học công nghệ, trao đổi về khoa học và kinh nghiệm giữa các cán bộ trong và ngoài Viện KTTVBĐKH về các lĩnh vực Khí tượng, Thuỷ văn, Tài nguyên nước, Hải văn, Môi trường, Biến đổi khí hậu và các vấn đề có liên quan.
      Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu kính mời các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị tham gia đăng ký viết bài báo cáo.
     – Phiếu đăng ký báo cáo tại Hội thảo và Báo cáo tóm tắt gửi đến Ban Tổ chức (BTC) trước ngày 29/8/2016 (file đính kèm); /files/doc/thong bao so 1_HT_40 nam Vien.doc
     – Báo cáo toàn văn gửi về BTC trước ngày 5/10/2016.
      Các báo cáo gửi cho Ban Tổ chức trực tiếp hoặc qua email (bao gồm bản in và file số) theo địa chỉ:
      Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Số 23, ngõ 62, Đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: kyyeukhoahoc@gmail.comkhoahoc@imh.ac.vn; Điện thoại: (04) 37732636.
      Trân trọng cảm ơn./.

Định dạng file báo cáo toàn văn

1. Đặt l: Khổ giấy A4, phông Times New Roman, lề trái: 3,0 cm; lề phải và cuối trang: 2,0 cm; đầu trang: 2,5 cm; cách dòng Single (before: 6, after: 6).
2. Tiêu đề (được trình bày bằng 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh): Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, in hoa đậm, căn giữa, cách dòng Single (before: 0, after: 0).
3. Tên tác giả: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, in đậm, căn giữa, cách dòng Single (before: 0, after: 0).
4. Tên đơn vị công tác: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, in nghiêng, căn giữa, cách dòng Single (before: 0, after: 0).
5. Tóm tắt báo cáo (được trình bày bằng 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh): Không quá 01 trang A4, Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, in nghiêng, căn lề 2 bên, cách dòng Single (before: 0, after: 6).
6. Nội dung báo cáo (không quá 06 trang kể cả hình vẽ): Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; cách dòng Single (before: 6, after:6).
Chú thích Hình (nằm dưới hình vẽ): Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, in nghiêng; cách dòng với hình vẽ: Single (before: 0, after: 6).
Chú thích Bảng (nằm trên bảng): Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, in nghiêng; cách dòng với hình vẽ: Single (before: 0, after: 6).
Chi tiết báo cáo toàn văn, tham khảo file đính kèm.


 

Trả lời