Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ lần 1 của NCS. Đặng Quốc Khánh

Chiều ngày 30/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo khoa học luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc Khánh với đề tài luận án: “Nghiên cứu xác định mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với điều kiện hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ (Thí điểm cho tỉnh Ninh Thuận)”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh chủ trì hội thảo

Buổi hội thảo của NCS. Đặng Quốc Khánh diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội thảo, NCS. Đặng Quốc Khánh đã trình bày các nội dung của luận án. Trong đó, mục tiêu hướng đến của luận án là đánh giá được tình hình biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận trong vòng 15 năm trở lại đây (2005-2020). Xây dựng được mô hình đánh giá các yếu tố ảnh hưởng hành vi thích ứng với hạn hán theo mùa của hộ nông dân tại tỉnh Ninh Thuận.

NCS. Đặng Quốc Khánh trình bày tại hội thảo

Với đề tài này, NCS. Đặng Quốc Khánh lựa chọn đối tượng nghiên cứu là yếu tố biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán và các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn hành vi thích ứng biến đổi khí hậu của hộ nông dân. Phạm vi nghiên cứu được gói gọn trên địa bản tỉnh Ninh Thuận, bởi đây là tỉnh có vị trí địa lí tương đối đặc biệt, chịu tác động điển hình của biến đổi khí hậu tại Nam Trung Bộ. Các hiện tượng biến đổi khí hậu, thiên tai tác động mạnh mẽ tới sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống người nông dân trong tỉnh. Đồng thời, các hộ nông dân tại đây cũng đã bước đầu áp dụng các biện pháp nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu.

Theo NCS. Đặng Quốc Khánh, ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung chính của luận án được trình bày trong 3 chương. Đầu tiên là tổng quan về hạn hán dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hán. Phần hai nêu đặc trưng khu vực nghiên cứu, số liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu. Phân tích quyết sách hành vi thích ứng với hạn hán theo mùa của hộ nông dân tỉnh Ninh Thuận là nội dung cuối cùng.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Sau phần trình bày của NCS. Đặng Quốc Khánh, các thầy cô tham dự buổi hội thảo đã đặt câu hỏi và góp ý cho luận án của NCS về mặt cấu trúc của luận án, nội dung chi tiết của các chương và những kết quả cũng như điểm mới mà luận án cần đạt được.

Trả lời