Hội thảo Tổng kết hoạt động hợp tác ASOEN năm 2022

Sáng ngày 29/12, tại khách sạn Novotel Suites Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Tổng kết hoạt động hợp tác ASOEN năm 2022.

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Vụ trưởng Vụ HTQT kiêm chánh Văn phòng ASOEN Việt Nam, Chủ tịch ASOEN Việt Nam, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Đại diện Bộ Ngoại Giao, Đại diện các Nhóm công tác ASOEN Việt Nam, Lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tại buổi hội thảo

Trong năm 2022, sau 02 tháng tiếp nhận Văn phòng ASOEN Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế đã tổ chức thành công đoàn tham dự hội nghị cấp cao gồm: Hội nghị Quan chức ASEAN về môi trường lần thứ 33 và Diễn đàn Vườn Di sản ASEAN lần thứ 7. Qua đó, Văn kiện trình cấp Bộ trưởng ASEAN đã được phê duyệt và đề xuất tổ chức Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN-Nhật Bản lần thứ 2 về Hợp tác môi trường và Tuần lễ Môi trường ASEAN-Nhật Bản. Bên cạnh đó, các nhóm công tác của Việt Nam đã triển khai các hoạt động trong 7 lĩnh vực môi trường và đã có những đóng góp đáng kể vào hợp tác khu vực ASEAN về môi trường, cụ thể: (1) Biến đổi khí hậu; (2) Bảo tồn đa dạng sinh học; (3) Môi trường biển và đới bờ; (4) Quản lý tài nguyên nước; (5) Thành phố bền vững về môi trường; (6) Giáo dục môi trường; (7) Hóa chất và chất thải.

Chia sẻ bên lề tại buổi họp, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho trong năm 2023, ASOEN Việt Nam cần tập trung vào tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Hành động giai đoạn 2022-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Trả lời