Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS. Tạ Văn Trung

Ngày 22/11/2020, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS. Tạ Văn Trung với đề tài luận án: Phát triển kinh tế theo hướng bền vững vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Tham dự buổi Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS. Tạ Văn Tung có các nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi hội thảo đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của các Luận án của NCS.

Trả lời