Hội thảo tham vấn chuyên gia về xác định các ngành/lĩnh vực có tiềm năng tham gia vào thị trường Các-bon tại Việt Nam

Hội thảo đã nhận được sự thảo luận, góp ý của các chuyên gia trong và ngoài Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh Hội thảo

Sáng 22/12, Hội thảo tham vấn chuyên gia về xác định các ngành/lĩnh vực có tiềm năng tham gia vào thị trường Các-bon tại Việt Nam đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng thị trường Các bon tại Việt Nam đã được tổ chức tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo do PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia trong và ngoài Viện.

Đề tài đã thực hiện được các mục tiêu đề ra như: Xây dựng cơ sở lý luận cho việc xây dựng và vận hành thị trường Các-bon ở Việt Nam; Xác định được các ngành/lĩnh vực có tiềm năng tham gia vào thị trường Các-bon tại Việt Nam; Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật và chính sách xây dựng thị trường Các-bon tại Việt Nam cùng với một lộ trình triển khai khả thi.

TS. Nguyễn Thị Liễu giới thiệu chung về đề tài

Sau hai năm thực hiện, TS. Nguyễn Thị Liễu đã cùng với cộng sự hoàn thành đề tài với kết quả đạt được gồm các sản phẩm: 1) Cơ sở lý luận cho việc hình thành thị trường Các-bon ở Việt Nam; 2) Cơ sở thực tiễn cho việc hình thành thị trường Các-bon ở Việt Nam; 3) Báo cáo đánh giá tiềm năng cho việc hình thành thị trường Các-bon ở Việt Nam; 4) Đề xuất các giải pháp và lộ trình triển khai thị trường Các-bon tại Việt Nam; 5) Xuất bảo 02 bài báo khoa học; 6) Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã nghe TS. Nguyễn Tú Anh thay mặt nhóm thực hiện báo cáo về các nội dung liên quan đến đề tài.

 

TS. Nguyễn Tú Anh thay mặt nhóm thực hiện trình bày các nội dung của đề tài

Các chuyên gia tham dự Hội thảo đã đưa ra rất nhiều những ý kiến thảo luận và góp ý để đề tài hoàn thiện hơn.

Trả lời