Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Nông nghiệp

Thành tựu nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp

MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT

1. Các đề tài, dự án đã hoàn thành     

       – Phân định các tiểu vùng khí hậu nông nghiệp tỉnh Bắc Giang
             – Phân định các tiểu vùng khí hậu nông nghiệp tỉnh Quảng Trị
             – Phân định các tiểu vùng khí hậu nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa
             – Phân định các tiểu vùng khí hậu nông nghiệp tỉnh Điện Biên
             – Phân định các tiểu vùng khí hậu nông nghiệp khu vực Tây Nguyên
             – Phân định các tiểu vùng khí hậu nông nghiệp tỉnh Khu vực Đông Bắc
             – Phân định các tiểu vùng khí hậu nông nghiệp huyện Bá Thước – Thanh Hóa
             – Phân định các tiểu vùng khí hậu nông nghiệp huyện Chợ Mới, Ba Bể – Bắc Cạn

– Diễn biến thiên tai khí hậu vùng Bắc Trung Bộ, Nam Bộ và kiến nghị cơ cấu mùa vụ cây lương thực (2002).

– Đánh giá tác động của thiên tai đến năng suất, sản lượng của một số cây lương thực chính ở Đồng bằng sông Cửu Long và các biện pháp ứng phó (2003-2004).

– Nghiên cứu quy luật diễn biến của thiên tai khí hậu và các giải pháp ứng phó trong nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (2004-2005).

– Xây dựng mô hình cảnh báo các loại sâu bệnh chính hại lúa ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long (2004-2005).
– Đánh giá điều kiện khí tượng nông nghiệp và khả năng trồng cây bông vải ở Đồng bằng sông Cửu Long (2004-2005).
– Áp dụng mô hình “Thời tiết – cây trồng” và mô hình mô phỏng động thái hình thành năng suất lúa để xây dựng quy trình dự báo năng suất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long (2004 – 2005)

– Dự án cấp Nhà nước “Điều tra khảo sát và đánh giá điều kiện khí hậu nông nghiệp phục vụ khu tái định cư của dự án thuỷ điện Sơn La tại 2 vùng Ba Chà và Mường Toong – Mường Nhé, tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên)” (2005-2006).

– Nghiên cứu quy luật diễn biến của thiên tai khí hậu và các giải pháp ứng phó trong nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực Duyên hải miền Trung (2008).

– Kiểm kê và đánh giá tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam (2007-2008).

 

 

– Nghiên cứu dự báo năng suất ngô, đậu tương, lạc và xây dựng công nghệ giám sát khí tượng nông nghiệp ở Việt Nam có sử dụng thông tin viễn thám (2006-2007).

– Xây dựng bản đồ hạn hán và thiếu nước sinh hoạt vùng Tây Ngytên và Nam Trung Bộ (2006 – 2008)

– Xây dựng đề án phát triển khí tượng nông nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (2008-2009).

– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để giám sát và dự báo năng suất lúa vùng đồng bằng sông Hồng (2009 – 2010)
– Nghiên cứu ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lượng mưa vụ đông xuân phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng (2011 – 2013)
– Đánh giá tài nguyên khí hậu và đề xuất mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp ở một số huyện đảo vịnh Bắc Bộ (2011 – 2013)
– Nghiên cứu đặc điểm khí hậu  và phân vùng khí tượng phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững tỉnh Lai Châu (2012 – 2013)
 – Nghiên cứu điều kiện khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển cà phê chè ở vùng Tây Nguyên (2012 – 2014)
– Nghiên cứu xây dựng bản đồ sương muối phục vụ phát triển cao su và cà phê ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc bằng công nghệ viễn thám và GIS (2012 – 2014)
2. Các đề tài, dự án đang triển khai
– Xây dựng bản đồ hạn hán cho Việt Nam (2014 – 2017)
– Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để phân vùng khí hậu nông nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung (2014 – 2016)
– Xây dựng bản đồ sương muối và nhiệt độ thấp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc bằng công nghệ viênc thám và GIS (2015 – 2017)
– Nghiên cứu xác định bộ chỉ tiêu và xây dựng mô hình khí hậu phục vụ cảnh báo nguy cơ dịch bệnh ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc (2016 – 2018)

Trả lời