Hội thảo “Xây dựng Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn”

Sáng nay, 09/6/2017, tại hội trường Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo “Xây dựng Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn” do PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương Chủi trì.

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương chủ trì hội thảo

Tham dự Hội thảo có PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; GS. Trần Thục, và đại diện các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ông Khuất Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Ông Lê Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện Địa chất khoáng sản; Bà Đặng Thai Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương; Ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT; Bà Loan, Cục KTTVBĐKH.

TS. Nguyễn Xuân Hiển đã trình bày tóm tắt những nội dung chính của chương trình, theo đó:

 

TS. Nguyễn Xuân Hiển trình bày báo cáo

Sự cần thiết của chương trình, cơ sở pháp lý của chương trình đã được tác giả trình bày một cách khái quát;

Mục tiêu: Xây dựng được Chương trình nhằm đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai và cảnh báo rủi ro thiên tai cho các địa phương của Việt Nam; Xây dựng được các dự án thành phần để thực hiện Chương trình.

Nhiệm vụ: Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập tài liệu, thông tin để xây dựng nội dung, xác định các giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình;

Xây dựng các dự án thành phần và các giải pháp và nguồn lực thực hiện;

Hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phạm vi thực hiện: Toàn bộ 63 tỉnh thành và vùng biển, hải đảo Việt Nam.

Nội dung của chương trình:

– Xây dựng đề cương Chương trình

– Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu phục vụ xây dựng nhiệm vụ lập chương trình;

– Xử lý, tổng hợp tài liệu, số liệu điều tra, thu thập;

– Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các hoạt động chủ yếu của Chương trình;

– Xác định kinh phí và kế hoạch thực hiện Chương trình;

– Hội nghị, hội thảo;

Các sản phẩm của Chương trình:

Các sản phẩm trung gian:

– Báo cáo khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu phục vụ xây dựng nhiệm vụ xây dựng chương trình;

– Báo cáo xử lý, tổng hợp tài liệu, số liệu điều tra, thu thập;

– Báo cáo phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các hoạt động chue yếu của Chương trình;

– Báo cáo xác định giải pháp tổ chức thực hiện, tiến độ và kế hoạch thực hiện Chương trình.

Các sản phẩm chính:

– Báo cáo thuyết minh Chương trình “Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn”;

– Các dự án thành phần thực hiện Chương trình;

– Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tác giả cũng đã trình bày phương pháp luận để thực hiện chương trình.

Tại hội thảo, các khách mời đại diện các đơn vị trong và ngoài Viện đã đóng góp những ý kiến quý báu để nhóm thực hiện thiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện đề cương chương trình trong thời gian sớm nhất.

 

Ông Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội thảo

 

Ông Nguyễn Xuân Tùng phát biểu tại hội thảo

 

Ông Khuất Hoàng Kiên phát biểu tại hội thảo

Kết luận tại hội thảo, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương nhấn mạnh, nhóm thực hiện tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện thuyết minh, đồng thời đề nghị các đầu mối của các dự án thành phần hoàn thiện đề cương của từng dự án hợp phần trước tháng 7 để nộp lên Bộ.

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời