Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu xác định bộ chỉ tiêu và xây dựng mô hình khí hậu phục vụ cảnh báo nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên người ở một số tỉnh vùng miền núi phía Tây Bắc”

Chiều ngày 26/10/2018, Tại phòng họp 116, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Nghiên cứu xác định bộ chỉ tiêu và xây dựng mô hình khí hậu phục vụ cảnh báo nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên người ở một số tỉnh vùng miền núi phía Tây Bắc. do ThS. Nguyễn Hữu Quyền làm chủ nhiệm.

TS. Mai Văn Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã chủ trì cuộc họp;

Tham dự cuộc họp có PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH; đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ; đại diện Phòng KHĐTHTQT; đại diện phòng KHTC; đại diện các đơn vị chuyên môn và các khách mời, các chuyên gia và các cán bộ trong và ngoài Viện.

Đại diện Phòng KHĐTHTQT đọc quyết định thành lập hội đồng, Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính, những kết quả chính của đề tài đã đạt được:

I. Mục tiêu:

Xây dựng được bộ chỉ tiêu khí hậu liên quan đến nguy cơ phát sinh một số dịch bệnh phổ biến đối với sức khỏe con người ở một số tỉnh vùng miền núi phía Bắc;

Xây dựng được tập bản đồ phân bố các chỉ tiêu khí hậu liên quan đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh bằng công nghệ GIS và viễn thám;

Xây dựng được mô hình ứng dụng thông tin khí hậu phục vụ cảnh báo nguy cơ phát sinh dịch bệnh phổ biến đối với sức khỏe con người ở một số tỉnh vùng miền núi phía Bắc.

II. Nội dung:

– Nghiên cứu xác định bộ chỉ tiêu khí hậu có liên quan đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh sốt rét, cúm và tiêu chảy;

Xây dựng tập bản đồ chuyên đề về các chỉ tiêu khí hậu có liên quan đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh sốt rét, cúm và tiêu chảy;

Xây dựng mô hình ứng dụng thông tin khí hậu phục vụ cảnh báo dịch bệnh.

Xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng tập bản đồ phân bố các chỉ tiêu và mô hình ứng dụng thông tin khí hậu phục vụ cảnh báo dịch bệnh ở vùng nghiên cứu.

III. Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở

Các sản phẩm và báo cáo tổng hợp đảm báo chất lượng so với đặt hàng. Các kết quả của đề tài có ý nghĩa khoa học và có khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Kết quả đánh giá xếp loại của Hội đồng ở mức Đạt.

Trả lời