Họp nghiệm thu đánh giá sản phẩm hợp đồng của dự án “Xây dựng hệ thống đánh giá định lượng rủi ro do Biến đổi khí hậu cho các công trình dầu khí trên đất liền của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”

Ngày 23/5/2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức buổi nghiệm thu Hợp đồng cho dự án: “Xây dựng hệ thống đánh giá định lượng rủi ro do Biến đổi khí hậu cho các công trình dầu khí trên đất liền của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” theo hợp đồng số 2245/HĐ-DKVN kí ngày 28/4/2022 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Liên danh tư vấn Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (WIP) và Viện Khí tượng thủy văn Biến đổi khí hậu (IMHEN) phối hợp thực hiện.

Tham dự buổi nghiệm thu tổng kết, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện Ban Công nghệ, An toàn và Môi trường có ông Lê Hồng Thái – Trưởng ban, bà Đỗ Thị Thu Phương – Phó ban, đại diện Liên danh WIP – IMHEN có Phó viện trưởng Viện sinh thái và Bảo vệ công trình TS. Nguyễn Minh Đức – Phó viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà và các thành viên trong nhóm thực hiện do ThS. Lê Hạnh Chi – Phó giám đốc Trung tâm Sinh thái và Bảo vệ hồ chứa nước, TS. Lương Hữu Dũng – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Thủy văn và Hải văn đồng chủ trì.

Thay mặt Liên danh thực hiện, TS. Lương Hữu Dũng đã trình bày tóm tắt các kết quả đã thực hiện trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Hai bên liên danh đã hoàn thiện sản phẩm bao gồm:

•   Sản phẩm 1: Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện hợp đồng
•   Sản phẩm 2: Hệ thống đánh giá định lượng rủi ro BĐKH
•   Sản phẩm 3: Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, cập nhật hệ thống
•   Sản phẩm 4: Báo cáo đánh giá định lượng rủi ro BĐKH.

Ông Lê Hồng Thái – Trưởng ban Công nghệ, An toàn và Môi trường đã đánh giá cao kết quả của nhóm tư vấn thực hiện, mặc dù thời gian thực hiện khá ngắn và khối lượng công việc lớn nhưng đơn vị tư vấn đã hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ với chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí đã đặt hàng và yêu cầu đơn vị tư vấn chuyển giao toàn bộ sản phẩm cũng như hỗ trợ Tập đoàn trong thời gian vận hành sử dụng hệ thống WebGIS.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Phó viện trưởng Nguyễn Minh Đức đã phát biểu cám ơn Tập đoàn đã hỗ trợ nhóm tư vấn hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đúng đơn đặt hàng, và cam kết Đơn vị tư vấn sẽ bảo hành sản phẩm 18 tháng kể từ ngày chuyển giao kết thúc hợp đồng và mong muốn được hợp tác thêm với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ở những dự án tiếp theo.


PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà – Phó viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phát biểu


TS. Lương Hữu Dũng – Đại diện Liên danh WIP – IMHEN báo cáo kết quả thực hiện dự án.


Các thành viên trong Ban Công nghệ, An toàn và Môi trường,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


TS. Nguyễn Minh Đức – Phó viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu kết thúc buổi nghiệm thu