Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng kính gửi các ông/bà kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 tại file đính kèm