Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu xin thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 trong tệp kèm theo:

Trả lời