Khả năng hợp tác với IGES nhằm tăng cường năng lực sử dụng mô hình AIM

Chiều ngày 30/6, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) đã có buổi làm việc với Viện Chiến lược Môi trường toàn cầu Nhật Bản (IGES) về khả năng hợp tác trong hoạt động tăng cường năng lực sử dụng mô hình tổng hợp châu Á – Thái Bình Dương (AIM) cũng như các hợp tác dài hạn khác trong tương lai.

TS. Lê Ngọc Cầu phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện của IGES đã có bài giới thiệu về Mô hình tổng hợp châu Á – Thái Bình Dương (AIM) và đóng góp của mô hình này đối với Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam. Mô hình AIM bao gồm: mô hình ExSS, mô hình AIM/Enduse và mô hình AIM/CGE (Mô hình cân bằng tổng thể), trong đó mô hình Enduse và CGE phức tạp hơn ExSS và do vậy yêu cầu cần có các khóa tập huấn dài hạn hơn để các cán bộ của Viện KTTVBĐKH có thể sử dụng mô hình.  

Đại diện của IGES giới thiệu về Mô hình tổng hợp châu Á – Thái Bình Dương (AIM)

Nhóm chuyên gia mô hình AIM của Nhật Bản đã hỗ trợ việc đánh giá NDC của Việt Nam nhưng vẫn cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu sâu hơn trong tương lai do Bộ TNMT phải cập nhật NDC định kỳ; các điều kiện kinh tế xã hội và tiến bộ công nghệ đang thay đổi rất nhanh chóng cũng như ý kiến của các bên liên quan cần phải được cân nhắc. Chính vì vậy, mô hình AIM sẽ cần phải được cập nhật để phản ánh các thay đổi trên. Nhóm chuyên gia mô hình AIM của Nhật Bản sẵn lòng hỗ trợ các hoạt động tiếp theo của Việt Nam, tuy nhiên việc tăng cường năng lực cho các chuyên gia Việt Nam để có thể tự cập nhật các mô phỏng mô hình trong tương lai là hết sức cần thiết. Theo đề xuất của phía IGES, IGES sẽ tăng cường năng lực cho các cán bộ của Viện KTTVBĐKH thông qua các khóa học đào tạo tại Nhật Bản kéo dài từ 2 đến 3 năm. Trong thời gian này, các cán bộ của Viện KTTVBĐKH sẽ được làm việc trực tiếp với chuyên gia Nhật Bản để có thể sử dụng thành thạo mô hình CGE và mô hình Enduse.

Thay mặt cho Viện KTTVBĐKH, TS. Lê Ngọc Cầu, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH đề xuất bên cạnh các khóa đào tạo dài hạn tại Nhật Bản, phía IGES cũng có thể cân nhắc tổ chức các khóa học trực tuyến kết hợp với các khóa đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, TS. Lê Ngọc Cầu cũng đề xuất khả năng hợp tác dài hạn trong tương lai với IGES thông qua các hoạt động cùng xây dựng các đề xuất dự án.

Đại diện Viện KTTVBĐKH và IGES tại buổi làm việc

Trong thời gian tới, Viện KTTVBĐKH và IGES sẽ tiếp tục thảo luận các nội dung cụ thể liên quan đến thời gian cũng như các cán bộ tham dự khóa tập huấn về sử dụng mô hình AIM nói trên.