Lịch công tác Tuần 17

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 17 (từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2023)

Ngày LÃNH ĐẠO VIỆN Giờ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai

24/4

Lãnh đạo Viện 08h30 Hội ý công tác đầu tuần

TP: LĐ VP, KHTC, KHĐTHTQT, VPĐU

P.116-118
Thứ Ba

25/4

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

09h00 Chủ trì hội thảo dự báo mùa tháng 4

TP: KTKH chuẩn bị, báo cáo

P.301
Thứ Tư

26/4

Lãnh đạo Viện 15h00 Tham dự họp chấm Chuyên đề tiến sĩ của NCS. Vũ Đức Đam Quang P. 202
PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

14h00 Làm việc với Trung tâm Điều độ Quốc gia

TP: TP. KHTC, GĐ KTKH cùng dự

Trung tâm Điều độ Quốc gia
Thứ Năm

27/4

Viện trưởng và PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

08h30 Chủ trì hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu

TP: Toàn thể cán bộ Trung tâm, Văn phòng chuẩn bị và mời

P116-118
PVT

Nguyễn Quốc Khánh

09h00 Dự họp tiếp đoàn UNODC về giám sát hoạt động khoáng sản bằng công nghệ UAV tại Cục Khoáng sản Số 6 Phạm Ngũ Lão
PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

14h00 HOÃN: Họp về phần mềm dự án phần mềm Sông Ba

TP: Phòng Khoa học, Ông N.T. Bằng chuẩn bị

P.116-118
Thứ Sáu

28/4

Lãnh đạo Viện 09h00 HOÃN: Chủ trì hội nghị lấy phiếu giới thiệu và tín nhiệm chức danh Viện trưởng TP: Văn phòng chuẩn bị và mời theo quy định P.116-118
Viện trưởng và PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

11h30 HOÃN: Hội nghị Đảng ủy Viện

TP: Đảng ủy Viện; VPĐU chuẩn bị và mời

P.116-118
Thứ Bảy

29/4

       
Chủ Nhật

30/4