Lịch công tác Tuần 24

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 24 (từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)

Ngày

LÃNH ĐẠO VIỆN

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

12/6

 

 

 

 

Thứ Ba

13/6

Lãnh đạo Viện

14h00

Hội ý đầu tuần

TP: như quy đinh

P. 116 – 118

15h30

Họp Đảng ủy Viện

đ/c Thành chuẩn bị và mời

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

09h00

Tham dự buổi bảo vệ LVTS cấp Học viện của NCS Nguyễn Thế Chuyên

Phòng họp 1705 tầng 17, Học viện KH&CN. Nhà A28 – Tòa nhà Ươm tạo Công nghệ

PVT

Lê Ngọc Cầu

10h00

Họp về thoàn thiện thuyết minh đề cương các nội dung Viện tham gia thực nhiệm vụ “Xác định khoảng cách an toàn môi trường”

TP: TT MT, TT KTKH, P. KHTC, P. KH.

TT MT chuẩn bị, b/cáo

P. 116 – 118

Thứ Tư

14/6

Viện trưởng

14h00

Họp Ban biên tập Tạp chí KHCN và gặp mặt các nhà khoa học

P.110, Trụ sở Bộ KHCN

Thứ Năm

15/6

Viện trưởng và

PVT L.N. Cầu

08h30

Dự Hội thảo tham vấn tổng kết 10 năm NQ 24-NQ/TW

KS. Fortuna

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

08h30

Họp kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023

TP: P.KH chuẩn bị, chủ nhiệm các đề tài cấp Bộ tham dự

P.116 – 118

PVT

Lê Ngọc Cầu

14h00

Họp với IFC BRI

TP: P.KH, KTNN cùng dự

P.116 – 118

Thứ Sáu

16/6

Viện trưởng và

PVT N.Q. Khánh

14h00

Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội trường tầng 5,

Nhà B

PVT

Lê Ngọc Cầu

09h00

Họp với Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí châu Á, Nhật Bản (ACAP) về xây dựng nhiệm vụ quan trắc VOCs trong khuôn khổ EANET

TP: Nhóm nghiên cứu LCS

P. 202

(Trực tuyến)

Thứ Bảy

17/6

 

 

 

 

Chủ Nhật

18/6

 

 

 

 

Phát hành lúc 22h00 ngày 11 tháng 6 năm 2023