Lịch công tác Tuần 31

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 31 (từ ngày 31/8 đến ngày 06/8/2023)

Ngày

LÃNH ĐẠO VIỆN

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

31/7

Lãnh đạo Viện

08h30

Hội ý công tác tuần

TP: Thủ trưởng các Trung tâm và P.CN

LĐ các đơn vị Khối Hành chính

P.116-118

Viện trưởng

14h00

Chủ trì họp đánh giá Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trương Bá Kiên

TP: Bộ môn Khí tượng khí hậu học và Phòng Khoa học chuẩn bị và mời

P. 131

Thứ Ba

01/8

Lãnh đạo Viện

14h00

Làm việc với Văn phòng Viện

TP: Toàn thể cán bộ VP

P.116-118

15h30

Làm việc với Phòng Kế hoạch – Tài chính

TP: Toàn thể cán bộ Phòng KHTC

PVT Lê Ngọc Cầu

08h30

Chủ trì họp về thực hiện NV tính toán khoảng cách an toàn MT

TP: LĐ và nhóm thực hiện các TT: MT, KTKH.

TT MT chuẩn bị b/cáo

P.116-118

Thứ Tư

02/8

Lãnh đạo Viện

08h30

Làm việc với Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

TP: Toàn thể cán bộ Phòng KH

P.116-118

10h00

Làm việc với Phòng Nghiên cứu Công nghệ KTTV và BĐKH

TP: Toàn thể cán bộ Phòng CN

PVT Lê Ngọc Cầu

14h00

Làm việc với Sở KHCN Ninh Bình v/việc đánh giá tiến độ thực hiện đề tài “UDCNTT trong giám sát mưa, mực nước tại các hồ chứa…”

TP: TTMT, Kế toán chuyên quản tham dự

TT MT chuẩn bị

Sở KHCN tỉnh Ninh Bình

Thứ Năm

03/8

Lãnh đạo Viện

14h30

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về quy hoạch BCH TƯ (lần 2)

Hội trường Tầng 5, Nhà B

Viện trưởng

15h00

Tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Lãnh đạo Bộ

Hội trường Tầng 5, Nhà B

15h30

Tham dự Hội nghị lấy ý kiến tập thể lãnh đạo mở rộng về quy hoạch BCH TƯ

PVT Nguyễn Quốc Khánh

08h30

Tham dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Bộ

Phòng họp A605

PVT Lê Ngọc Cầu

08h30

Chủ trì “Hội thảo tập huấn xây dựng kế hoạch cho hoạt động thích ứng cấp địa phương” (cả ngày)

TP: Trung tâm NC MT chuẩn bị và mời (đến 12h00 ngày 04/8/2023)

P.116-118

Thứ Sáu

04/8

Lãnh đạo Viện

08h30

Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu

TP: Toàn thể cán bộ Trung tâm

P.131

10h00

Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp

TP: Toàn thể cán bộ Trung tâm

14h00

Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn

TP: Toàn thể cán bộ Trung tâm

P.116-118

15h30

Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

TP: Toàn thể cán bộ Trung tâm

Thứ Bảy

05/8

 

 

 

 

Chủ Nhật

06/8

 

 

 

 

Phát hành lúc 23h00 ngày 30 tháng 7 năm 2023