Lịch công tác Tuần 32

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 32 (từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2023)

Ngày

LÃNH ĐẠO VIỆN

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

07/8

Lãnh đạo Viện

08h30

Hội ý công tác tuần

TP: LĐ Khối Hành chính

P.116-118

09h30

Họp LĐV và Đảng ủy Viện

TP: LĐV, Đảng ủy Viện

VP Đảng ủy chuẩn bị, mời

PVT

Lê Ngọc Cầu

10h00

Họp chuẩn bị hồ sơ thầu cho Dự án của IFC

TP: P. KH, KTNN, KTKH

P. 202

13h30

Tham dự Đại hội Công đoàn Bộ TNMT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (đến 12h00 ngày 08/8/2023)

TP: Các đ/c được bầu dự ĐH CĐ Bộ cùng dự

HT tầng 5, nhà B, Trụ sở Bộ TNMT

Thứ Ba

08/8

Viện trưởng

 và PVT

Nguyễn Quốc Khánh

14h00

Họp về các nội dung liên quan đến các sự cố thiên tai và sạt lở đất đá trong thời gian vừa qua

TP: KTKH, TVHV, P.CN, ô.Phong (MT) chuẩn bị, báo cáo

P.202

Viện trưởng

08h00

Tham dự Đại hội Công đoàn Bộ TNMT nhiệm kỳ 2023 – 2028

HT tầng 5, nhà B, Trụ sở Bộ TNMT

PVT

Lê Ngọc Cầu

14h00

Chủ trì Hội thảo “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ khoanh vùng khu vực trồng trọt hữu cơ theo đặc trưng tài nguyên và môi trường tại vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”

TP: TT BĐKH chuẩn bị và mời

P.116-118

Thứ Tư

09/8

Lãnh đạo Viện

08h30

Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn

TP: Toàn thể cán bộ Trung tâm

P.116-118

10h00

Làm việc với Phòng Nghiên cứu Công nghệ KTTV và BĐKH

TP: Toàn thể cán bộ Phòng

P.116-118

Viện trưởng

15h00

Chủ trì cuộc họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Hoàng Thị Ngọc Hà

TP: Hội đồng KHCNĐT của Viện

P.KH chuẩn bị, mời

P.116-118

PVT

Lê Ngọc Cầu

*

Nghỉ phép đến hết ngày 18/8/2023

Hoa Kỳ

Thứ Năm

10/8

Lãnh đạo Viện

08h30

Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu KT-KH

TP: Toàn thể cán bộ Trung tâm

P.116-118

10h00

Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu KTNN

TP: Toàn thể cán bộ Trung tâm

P.116-118

Thứ Sáu

11/8

Viện trưởng

08h30

Tham dự Hội thảo chuyên đề về ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

TP: P.KH chuẩn bị, cùng dự

Phòng họp B101, Trụ sở Bộ TNMT

15h00

Tham dự Khóa tập huấn về nghiệp vụ công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế ngành tài nguyên và môi trường năm 2023

TP KHĐT cùng dự

Khách sạn

Serena, Kim

Bôi, Hòa

Bình

PVT

Nguyễn Quốc Khánh

08h00

Tham dự Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Thứ Bảy

12/8

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/8

 

 

 

 

Phát hành lúc 19h50 ngày 06 tháng 8 năm 2023