Lịch công tác Tuần 36

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 36 (từ ngày 04/9 đến ngày 10/9/2023)

Thứ ngày

LÃNH ĐẠO VIỆN

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

04/9

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thứ Ba

05/9

Viện trưởng

14h00

Dự hội đồng Đề tài mở mới cấp bộ: Mã số TNMT.ĐL.2023.06

TT TVHV chuẩn bị, P. KHĐT cùng dự

Trụ sở Bộ

PVT Lê Ngọc Cầu

16h00

Thảo luận với Viện Tài nguyên thế giới (WRI) về bước triển khai sau khóa đào tạo mô hình GEM

TP: P.KH, TT BĐKH

TT BĐKH chuẩn bị, cùng dự

Trực tuyến tại P.202

Thứ Tư

06/9

PVT Nguyễn Quốc Khánh

14h00

Tham dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình KC 13/21-30: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thông tin vệ tinh cơ động phục vụ công tác công an”

P. 518, Trụ sở Bộ KHCN

PVT Lê Ngọc Cầu

13h30

Tham dự Hội thảo tập huấn về LCS

TT MT chuẩn bị

KS Bảo Sơn, Hà Nội

Thứ Năm

07/9

Viện trưởng

08h30

Họp BQL dự án mở mới: Xây dựng, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam”

Ban QLDA, chủ nhiệm DA chuẩn bị

P.116-118

PVT Nguyễn Quốc Khánh

14h00

Họp BQL dự án mở mới: “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo thiên tai mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối”

Ban QLDA, chủ nhiệm DA chuẩn bị

P.116-118

PVT Lê Ngọc Cầu

13h30

Tham dự Hội thảo tập huấn về LCS

TT MT chuẩn bị

KS Bảo Sơn, Hà Nội

Thứ Sáu

08/9

PVT Lê Ngọc Cầu

08h30

Họp BQL dự án: “Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt, trầm tích, khả năng chịu tải của môi trường nước mặt, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt đối với lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn”

Ban QLDA, chủ nhiệm DA chuẩn bị

P.116-118

PVT Lê Ngọc Cầu

13h30

Tham dự họp trực tuyến với ACAP về Dự án VOC

TT MT chuẩn bị

Trực tuyến

Thứ Bảy

09/9

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/9