Nghiệm thu niên độ dự án do TS. Nguyễn Đăng Mậu chủ nhiệm

Sáng ngày 12/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu niên độ dự án: “Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu” do TS. Nguyễn Đăng Mậu làm chủ nhiệm.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi họp

Hội đồng diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng). Trước các thành viên hội đồng, TS. Nguyễn Đăng Mậu đã trình bày các nội dung của dự án trong năm 2022.

Theo đó, dự án xác định mục tiêu tăng cường và nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo, dự báo và thích ứng với thiên tai khí tượng thủy văn dưới tác động của biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng được bộ bản đồ về hiện trạng và giám sát một số loại hình thiên tai chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng được bộ công cụ công nghệ thông tin cung cấp thông tin phục vụ giám sát, cảnh báo và dự báo thiên tai vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Nguyễn Đăng Mậu trình bày nội dung niên độ dự án năm 2022

Từ các mục tiêu đề ra ban đầu, nhóm thực hiện dự án đã tiến hành công tác điều tra, khảo sát về hạn hán. Đo đạc GPS phục vụ nắn chỉnh ảnh viễn thám, và đo đạc phổ phản xạ bằng máy ASD để xác định hiện trạng lớp phủ liên quan đến hạn hán ở một số khu vực trọng điểm.

Trong năm 2022, nhóm thực hiện đã triển khai và đã hoàn thành các nội dung công việc như: Thu thập tài liệu, số liệu về thiên tai, hiện trạng kinh tế – xã hội và dữ liệu nền vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thực hiện điều tra khảo sát thu thập bổ sung thông tin phục vụ chi tiết chuẩn hóa số liệu. Tính toán một số chỉ số sinh khí hậu phục vụ ngành nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, du lịch, GTVT, xây dựng. Xây dựng bản đồ chuyên đề về các đặc trưng khí hậu cơ bản (5 bản đồ) và bản đồ thiên tai nắng nóng là mưa lớn (4 bản đồ).

Theo TS. Nguyễn Đăng Mậu, dự án đã thực hiện đủ khối lượng đề ra. Tuy nhiên, do tình hình Covid 19 diễn biến phức tạp từ đầu năm và diễn biến các loại hình thiên tai, triều cường trong năm 2021, vì vậy một số sản phẩm liên quan đến điều tra, khảo sát, đo đạc, nguồn số liệu để tính toán các chỉ số sẽ được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình thực hiện các năm tiếp theo.

Toàn cảnh buổi họp

Sau phần trình bày của chủ nhiệm dự án, các thành viên Hội đồng đã đưa ra ý kiến nhận xét, đóng góp. Dự án được các thành viên trong Hội đồng đánh giá hoàn thành và được đồng ý tiếp tục hoàn thiện trong năm tiếp theo.

Trả lời