Nghiệm thu niên độ năm 2023 dự án do TS. Nguyễn Đăng Mậu làm chủ nhiệm

Chiều ngày 22/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu niên độ dự án: “Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu” do TS. Nguyễn Đăng Mậu làm chủ nhiệm.

TS. Nguyễn Quốc Khánh chủ trì buổi nghiệm thu

Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Quốc Khánh (Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH – Chủ tịch hội đồng) với sự tham gia của các thành viên hội đồng và nhóm thực hiện dự án.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng đã nghe TS. Nguyễn Đăng Mậu trình bày các nội dung thực hiện và kết quả đạt được của dự án trong năm 2023. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn tất các nội dung nghiên cứu được phê duyệt trong năm nay như: Thu thập tài liệu, số liệu về thiên tai, hiện trạng kinh tế – xã hội và dữ liệu nền vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn tháng 7/2022-2023; Xây dựng bản đồ khí hậu và một số thiên tai khí hậu chính cho vùng ĐBSCL dựa trên kết quả tổng hợp từ các nguồn thông tin thu thập được và từ các bản đồ đã được thực hiện trước đây chi tiết cho 13 tỉnh ĐBSCL; Thiết lập hệ thống mô hình dự báo thiên tai khí hậu chính và tác động với thời hạn trước từ 1 đến 3 tháng cho vùng ĐBSCL.

TS. Nguyễn Đăng Mậu trình bày các nội dung của dự án

Các sản phẩm tương ứng đã đạt được trong năm 2023 gồm: Bộ số liệu khí tượng thủy văn từ t7/2022-2023 vùng đồng bằng sông Cửu Long; 19 bản đồ khí hậu và một số thiên tai khí hậu chính cho vùng ĐBSCL tỷ lệ 1/250.000; 7 báo cáo sản phẩm thuộc nội dung “Thiết lập hệ thống mô hình dự báo thiên tai khí hậu chính và tác động với thời hạn trước từ 1 đến 3 tháng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Sau phần trình bày của TS. Nguyễn Đăng Mậu, các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đã lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu tổng kết buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận sự nỗ lực của nhóm thực hiện dự án trong việc hoàn thành tốt các mục tiêu đã được phê duyệt. Tuy nhiên, dự án cần chỉnh sửa theo góp ý của các chuyên gia, hoàn thiện các báo cáo để có được chất lượng tốt nhất.

Bạn đọc có thể tìm hiểu nội dung chi tiết dự án đã được phê duyệt TẠI ĐÂY