Nghiệm thu dự án: Điều tra khảo sát vết cacbon và đề xuất hệ thống giám sát cacbon đen ở Việt Nam

Các thành viên hội đồng đã nghe đại diện nhóm thực hiện dự án trình bày các nội dung thực hiện và đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá.

TS. Lê Ngọc Cầu chủ trì buổi họp

Sáng ngày 22/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu kết thúc dự án: Điều tra khảo sát vết cacbon và đề xuất hệ thống giám sát cacbon đen ở Việt Nam do Th.S Nguyễn Thị Thanh Hoài làm chủ nhiệm.

Buổi nghiệm thu diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Lê Ngọc Cầu (Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH) với sự tham gia của các thành viên hội đồng và nhóm thực hiện dự án.

Tại buổi đánh giá, Th.S. Phùng Thị Thu Trang đã đại diện nhóm thực hiện trình bày các nội dung của dự án. Theo đó, dự án có mục tiêu cụ thể là khảo sát và xác định được nguồn phát thải cacbon đen của hoạt động sản xuất xi măng (lĩnh vực công nghiệp), hoạt động sản xuất điện (phi công nghiệp) và đường bộ (giao thông vận tải); Đề xuất hệ thống giám sát, báo cáo và thẩm tra (MRV) phát thải cacbon đen của các ngành/lĩnh vực lựa chọn.

Th.S. Phùng Thị Thu Trang trình bày nội dung dự án

Từ các mục tiêu đó, trong 2 năm 2022 và 2023, nhóm thực hiện dự án đã triển khai thành các nội dung thực hiện gồm: Thu thập tài liệu; Tổng quan về kiểm kê và giám các bon đen của các ngành/lĩnh vực; Khảo sát và xác định được nguồn cac bon đen của các ngành/lĩnh vực ở Việt Nam nhằm hỗ trợ kiểm kê phát thải khí nhà kính; Xác định và lựa chọn được phương pháp kiểm kê và giám sát phát thải các bon đen phù hợp với Việt Nam; Xây dựng hệ số phát thải các-bon đen đặc trưng của các đối tượng; Quan trắc khí thải tại hiện trường và phân tích mẫu khí thải trong phòng thí nghiệm đối với bụi PM2.5; Kiểm kê phát thải các-bon đen ở Việt Nam năm 2014, 2016, 2022; Đề xuất hệ thông giám sát, báo cáo phát thải các-bon đen cho một số ngành/lĩnh vực ở Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm thực hiện dự án đã hoàn tất các nội dung nghiên cứu. Các sản phẩm của dự án đã hoàn tất theo thuyết minh gồm báo cáo tổng quan về xác định dấu vết các bon đen và đề xuất hệ thống giám sát các-bon đen của Việt Nam; Báo cáo khảo sát vết các-bon đen ở Việt Nam nhằm chỉ ra những dấu vết các-bon đen trong hoạt động phát triển kinh tế ở Việt Nam; Báo cáo đề xuất hệ thống giám sát các-bon đen ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

Sau phần trình bày của nhóm thực hiện, các thành viên hội đồng đã lần lượt đưa ra ý kiến đánh giá về nội dung thực hiện và kết quả của dự án.

Toàn cảnh buổi họp

Phát biểu tổng kết buổi đánh giá, TS. Lê Ngọc Cầu cho rằng dự án đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc theo thuyết minh được duyệt. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần hoàn thiện các sản phẩm theo ý kiến của các thành viên Hội đồng; chỉnh sửa, biên tập lại chương 4 về đề xuất hệ thống MRV; bổ sung phân tích cho các số liệu, bảng biểu trong báo cáo và viết lại kết luận, kiến nghị của báo cáo tổng kết.