Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Cơ cấu tổ chức Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Lãnh đạo Phân viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường phía Nam có Phân Viện trưởng và một số Phó Phân viện trưởng.

 Phân viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng  Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phân viện; qui định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Phân viện; xây dựng qui chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phân viện.

Phó Phân viện trưởng chịu trách nhiệm trước Phân viện trưởng về nhiệm vụ được phân công.

 

Các đơn vị trực thuộc Phân viện:

 

1.      Phòng Kế hoạch, Tư vấn và Dịch vụ;

2.      Phòng Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn;

3.      Phòng Nghiên cứu Khí hậu, Biến đổi khí hậu và Môi trường;

 

Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có con dấu riêng, được mở tài khoản theo qui định hiện hành.

Phân viện trưởng: TS. Phạm Thanh Long

Email: longpham.sihymete@gmail.com

Phó Phân viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Hồng

Email: nguyenvanhong79@gmail.com

Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đóng tại tầng 7, 8 Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TPHCM, 200 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM

 

Trả lời