Quy định viết bài đăng tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

Ngày 29 tháng 02  năm 2024, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-VKTTVBĐKH về việc ban hành Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu.

Chi tiết Quyết định số 127: TẠI ĐÂY

Mẫu quy định viết bài đăng tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu  TẠI ĐÂY

Trả lời