Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cần tuyển viên chức vào làm việc đơn vị, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung

 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn khác

Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cụ thể.

– Đối với vị trí Nghiên cứu viên hạng 3 (mã số: V.05.01.03): được quy định tại Điều 6, Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; đã được sửa đổi tại Thông tư số 01/2020/BKHCN ngày 20/01/2020 và Thông tư số 14/2022/BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học Công nghệ.

– Đối với vị trí Kế toán viên (mã số: 06.031): được quy định tại Điều 7, Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính về quy định mã số và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

– Đối với vị trí Chuyên viên (mã số: 01.003): được quy định tại Điều 7, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; đã được sửa đổi tại Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, yêu cầu cụ thể đối với từng vị trí tuyển dụng được mô tả tại Phụ lục kèm theo.

II. Nhu cầu tuyển dụng:

– Số lượng người làm việc dự kiến tuyển dụng: 21.

– Số lượng vị trí việc làm dự kiến tuyển dụng: 17.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

III. Yêu cầu về trình độ

Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải đúng trình độ và chuyên ngành đào tạo.

IV. Hồ sơ dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển (Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ).

(Ghi chú: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo).

V. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển (bao gồm 02 vòng thi)

1) Đối với Vòng 1: Thi môn kiến thức chung và ngoại ngữ

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Thời gian thi: 27/03/2024 (sẽ có thông báo nếu có thay đổi).

– Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 41A đường Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Trường hợp đã đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì được miễn thi Phần I.

+ Phần II:  Ngoại ngữ – Tiếng Anh, 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

Miễn thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

* Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ.

* Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật.

* Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định có giá trị tương đương hoặc cao hơn trình độ B.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển mới được thi tiếp vòng 2.

2. Đối với Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi tuyển vòng 2:

–  Thi vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị, không tính vào thời gian thi). Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: 29/3/2024 (sẽ có thông báo nếu có thay đổi)

– Địa điểm thi: Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Tiêu chí, phương pháp chấm điểm và tính điểm vấn đáp

  • Tiêu chí: Kết quả vấn đáp + điểm ưu tiên (nếu có)
  • Phương pháp tính điểm các tiêu chí: Thi vấn đáp để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, trong đó:

 – Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (chuyên ngành): 60 điểm;

 – Hiểu biết về ngạch viên chức, các kiến thức xã hội, ngoại ngữ: 30 điểm;

 – Khả năng giao tiếp, động cơ dự tuyển, ứng xử tình huống, thành tích đã đạt được trong quá trình công tác và học tập: 10 điểm.

c) Kết quả xét trúng tuyển:

– Có kết quả điểm thi vấn đáp đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm thi vấn đáp cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm

VI. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 08h00 ngày 22/01/2024 đến 17h00 ngày 28/02/2024 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 115, Tầng 1, Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

VII. Lệ phí tuyển dụng

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển theo quy định 500.000 đồng/ thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

 

Lưu ý:

– Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển không đầy đủ thông tin theo quy định.

– Không trả lại lệ phí thi tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển sau khi thí sinh đã hoàn tất thủ tục nộp.

Lưu ý:

– Thông báo này được đăng trên báo điện tử Báo Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: http://www.tainguyenmoitruong.com.vn); trên Trang điện tử của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (địa chỉ: http://www.imh.ac.vn) và niêm yết tại trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

(Các thông tin cụ thể về việc tuyển dụng sẽ được thông báo, cập nhật trên bảng tin và trang thông tin điện tử của  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu: www.imh.ac.vn)

– Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số điện thoại: 0243.7731.410; điện thoại di động: 0989489976 (ông Nguyễn Minh Tuấn).

Tài liệu đính kèm: 

1. CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

2. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN