Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Bùi Thị Thu Trang

Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện đã nghe kết quả thẩm tra quá trình đào tạo, lấy ý kiến và thống nhất đồng ý cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Bùi Thị Thu Trang.

Chiều ngày 17/3 tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Thị Thu Trang bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch Hội đồng) các thành viên trong Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Bùi Thị Thu Trang.

 

TS. Trần Thanh Thủy đọc biên bản thẩm tra

Theo đó, NCS. Bùi Thị Thu Trang với tên đề tài luận án ban đầu là “Nghiên cứu xây dựng bản đồ phát thải khí CH4 và N20 trong lĩnh vực trồng trọt vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam”. Sau Quyết định số 506/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 23/12/2015 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, luận án của NCS. Bùi Thị Thu Trang được đổi tên thành “Nghiên cứu phát thải khí CH4 và N2O trong lĩnh vực trồng trọt vùng đồng bằng sông Hồng”.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập, NCS. Bùi Thị Thu Trang luôn tuân thủ mọi quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. NCS. Bùi Thị Thu Trang đã công bố kết quả nghiên cứu của mình trên 06 bài báo được xuất bản trong các tạp chí đầu ngành về môi trường, biến đổi khí hậu như: Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu, Tạp chí Khí tượng thủy văn, Tạp chí Khoa học và Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Khoa học và công nghệ,…

 

NCS. Bùi Thị Thu Trang trong buổi bảo vệ luận án cấp Viện

Cùng với đó, Luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Thị Thu Trang cũng đã được các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện diễn ra ngày 02/12/2021 đánh giá cao với 3/7 phiếu xuất sắc.

 

PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương cho ý kiến

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đều cho rằng NCS. Bùi Thị Thu Trang là người có tinh thần, thái độ học tập rất tốt. NCS. Bùi Thị Thu Trang có năng lực nghiên cứu tốt, luôn nỗ lực trong thực hiện nghiên cứu và học tập. Kết quả nghiên cứu về phát thải khí CH4 và N2O trong lĩnh vực trồng trọt vùng đồng bằng sông Hồng có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

 

Buổi họp trực tiếp kết hợp trực tuyến

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Bùi Thị Thu Trang được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 17 tháng 3 năm 2022.

Trả lời