Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Hà Thị Thuận

Chiều ngày 20/5/2021, tại Phòng 116 và 202 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Hà Thị Thuận.

 
PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì cuộc họp  

NCS. Hà Thị Thuận với tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học về hợp tác công tư trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”. Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Mã số: 9850101.

 
Điểm cầu phòng họp 116-118 

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Phòng KHĐT&HTQT đã đọc biên bản tổ thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu, những kết quả đạt được của NCS. trong thời gian qua.

 

Tổng hợp phiếu đánh giá cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Hà Thị Thuận với 25/25 phiếu, Chủ tịch Hội đồng kết luận: NCS đủ điều kiện để được nhận học vị tiến sĩ.

Trả lời