Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Phạm Ngọc Anh

Chiều ngày 11/10/2021, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Phạm Ngọc Anh.

Thực hiện các quy định nhằm đảm bảo yêu cầu phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, buổi họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Phạm Ngọc Anh đã được diễn ra bằng hình thức bán trực tuyến với điểm cầu chính tại phòng họp 116-118 của Viện và nhiều điểm cầu ngoài Viện.

Toàn cảnh buổi họp tại điểm cầu phòng 116-118 của Viện

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Phòng KHĐT&HTQT đã đọc biên bản tổ thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Phạm Ngọc Anh với đề tài: “Nghiên cứu quản lý tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại Cà Mau và Hậu Giang”, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu, khả năng trình bày của NCS trong suốt thời gian học tập.

 

Các thành viên Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện họp trực tuyến

Tổng hợp phiếu đánh giá cấp bằng tiến sĩ với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào là 25 phiếu đồng ý, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện – PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Phạm Ngọc Anh được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 11 tháng 10 năm 2021.

 

NCS. Phạm Ngọc Anh tại buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Trước đó, ngày 27/5/2021, NCS. Phạm Ngọc Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện.

Trả lời