Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Thanh Trang

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thanh Trang với đề tài: “Nghiên cứu trường dòng chảy vịnh Bắc Bộ sử dụng dữ liệu quan trắc từ hệ thống Radar biển và đồng hóa trong mô hình số trị”; Ngành: Hải dương học; Mã số: 9440228 đã diễn ra chiều ngày 09/10/2021 tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Thanh Trang

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19; Quyết định số 113/ QĐ-VKTTVBĐKH ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu ban hành Quy trình tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến, buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Thanh Trang đã được tổ chức bán trực tuyến với điểm cầu tại phòng 131 dành cho NCS. trình bày và điểm cầu ngoài Viện dành cho một số thầy cô trong Hội đồng.

Tham dự buổi đánh giá của NCS. Nguyễn Thanh Trang có đại diện cơ sở đào tạo là PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), các thành viên trong Hội đồng và nhiều chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

PGS. TS. Dương Hồng Sơn chủ trì buổi đánh giá

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thanh Trang được thành lập theo Quyết định số 272/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 20 tháng 9 năm 2021 gồm 7 thành viên. Chủ tịch hội đồng là PGS. TS. Dương Hồng Sơn (Viện Khoa học Tài nguyên nước); TS. Đỗ Đình Chiến (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên thư ký; PGS.TS. Nguyễn Hồng Lân (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) là Ủy viên Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) là Ủy viên Phản biện 2; PGS. TS. Đinh Văn Mạnh (Viện cơ học), PGS. TS. Nguyễn Bá Thủy (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) và TS. Nguyễn Xuân Hiển (Tổng cục Biển và Hải đảo) là Ủy viên.

Trước các thành viên Hội đồng, NCS. Nguyễn Thanh Trang đã lần lượt trình bày các nội dung của luận án. Trong đó, việc lựa chọn đề tài luận án là “Nghiên cứu trường dòng chảy vịnh bắc bộ sử dụng dữ liệu quan trắc từ hệ thống Radar biển và đồng hóa trong mô hình số trị” được NCS. kỳ vọng sẽ góp một phần có được các đánh giá khách quan hơn về chế độ dòng chảy vùng biển vịnh Bắc Bộ dựa trên nguồn dữ liệu tin cậy từ hệ thống radar biển và đồng hóa trong mô hình số trị.

 

NCS. Nguyễn Thanh Trang trình bày các nội dung của luận án

Luận án xác định 2 mục tiêu nghiên cứu là: Ứng dụng được kỹ thuật đồng hóa dòng chảy quan trắc từ Radar biển vào mô hình ROMS; Phân tích được các chế độ dòng chảy vùng biển vịnh Bắc Bộ trên cơ sở dữ liệu quan trắc từ Radar biển và đồng hóa vào mô hình ROMS.

Đối tượng nghiên cứu là trường dòng chảy vịnh Bắc Bộ dựa trên số liệu Radar biển được đồng hóa trong mô hình ROMS và phạm vi là vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Bằng việc sử dụng các phương pháp hiện đại như: Phương pháp mô hình toán; Phương pháp đồng hóa dữ liệu và Phương pháp phân tích thống kê cùng quá trình nghiên cứu miệt mài của NCS., luận án đã khai thác ứng dụng được số liệu dòng chảy từ Radar biển trên vùng biển vịnh Bắc Bộ trong việc đồng hóa, tái phân tích dữ liệu dòng chảy bằng mô hình số trị; Có được dữ liệu tái phân tích dòng chảy vùng biển vịnh Bắc Bộ và các đánh giá chi tiết về đặc điểm trường dòng chảy vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

 

TS. Trần Hồng Lam đại diện giáo viên hướng dẫn phát biểu tại buổi đánh giá

Luận án của NCS. Nguyễn Thanh Trang đã nhận về nhiều câu hỏi, ý kiến đóng góp của các thầy cô. Tuy còn nhiều điểm cần chỉnh sửa nhưng các thành viên Hội đồng sau phiên họp kín đã thống nhất cho phép nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án để chuẩn bị cho buổi bảo vệ cấp Viện.

Trả lời