Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Tạ Văn Trung

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2023, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Tạ Văn Trung theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng), các thành viên trong Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Tạ Văn Trung.

Theo đó, NCS. Tạ Văn Trung đã thực hiện luận án với đề tài: “Phát triển kinh tế bền vững vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, Ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Trong quá trình nghiên cứu và học tập tại Viện, NCS. Tạ Văn Trung đã hoàn thành đầy đủ các học phần, tuân thủ mọi quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. NCS có 03 bài báo đăng trên các tạp chí đầu ngành về môi trường, biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh buổi họp

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đánh giá NCS. Tạ Văn Trung là người có tinh thần, thái độ học tập tốt.

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà kết luận: NCS. Tạ Văn Trung được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 18 tháng 5 năm 2023.