Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  1. Tên luận án: Nghiên cứu, đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu.

-Mã số: 9440221

-Ngành: Biến đổi khí hậu

  1. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Thắng; TS. Đỗ Nam Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

  1. Giới thiệu về luận án:

Rừng ngập mặn (RNM) và các hệ sinh thái (HST) ven biển có vai trò to lớn về kinh tế, sinh thái, môi trường, có những chức năng quan trọng đối với cộng đồng dân cư như: cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu; bảo vệ bờ biển, chắn gió, chắn sóng; cải thiện chất lượng nước ven biển; lưu trữ cacbon; là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã; là môi trường giáo dục, nghiên cứu, giải trí… Tuy nhiên theo dự báo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, RNM dọc theo bờ biển được dự đoán sẽ suy giảm về diện tích, chức năng, khả năng sinh trưởng.

Với bờ biển dài hơn 3200 km, Việt Nam có hệ sinh thái RNM khá phong phú, với diện tích khoảng 150.000 ha, trong đó đồng bằng sông Cửu Long là nơi có diện tích RNM lớn nhất (chiếm 78%). Dự báo biến đổi khí hậu (BÐKH) sẽ tác động mạnh lên hai vùng đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng, các vùng dọc bờ biển và các hệ sinh thái rừng trong cả nước. Trong đó, Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau là khu dự trữ sinh quyển thế giới duy nhất còn lưu lại các cảnh quan rừng ngập mặn, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái cấp quốc gia. Tuy nhiên, tác động của BĐKH trong những năm gần đây đã làm thay đổi nhiều quy luật tự nhiên của vùng đất ven biển này, tác động đến đa dạng sinh học của VQG và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của hàng trăm nghìn hộ dân trong khu vực.

Trên thế giới, vấn đề tổn thất và thiệt hại (TT&TH) liên quan đến BĐKH đã được đàm phán tại các Hội nghị các bên (COP) của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) từ 2007 đến nay. Thỏa thuận Paris về BĐKH (2015) cũng đã đề cập tới tầm quan trọng của việc ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết tổn thất, thiệt hại liên quan đến các tác động bất lợi của BĐKH, bao gồm các hiện tượng thời tiết cực đoan (sudden events), các hiện tượng diễn biến chậm (slow on-set events) và vai trò của phát triển bền vững trong việc giảm nguy cơ tổn thất và thiệt hại (TT&TH).

Tại Việt Nam, TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH chưa có nhiều nghiên cứu để đo lường, đánh giá. Xuất phát từ thực tiễn này, luận án “Nghiên cứu, đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu” được thực hiện với mong muốn cung cấp cơ sở khoa học để các nhà quản lý, các chuyên gia nhận diện và xác định được những thiệt hại liên quan đến BĐKH đối với HST RNM; xây dựng các giải pháp giảm thiểu và  quản lý, bảo tồn RNM trong bối cảnh BĐKH tại khu vực VQG Mũi Cà Mau.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và kiến nghị, Luận án gồm các Chương với nội dung chính như sau:

Chương 1. Tổng quan về đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn liên quan đến biến đổi khí hậu

Chương 2. Cách tiếp cận và phương pháp luận nghiên cứu tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu

Chương 3. Kết quả đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu.

Liệt kê những đóng góp mới của luận án

Luận án có những đóng góp sau:

– Thứ nhất, Luận án đã làm rõ cơ sở khoa học về TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về đánh giá TT&TH nói chung và TT&TH đối với HST RNM nói riêng liên quan đến BĐKH.

– Thứ hai, Luận án đã đề xuất phương pháp, quy trình đánh giá TT&TH đối với HST RNM liên quan đến BĐKH. Trên cơ sở đó, bằng việc kết hợp giữa các phương pháp đánh giá định tính và định lượng, Luận án đã đánh giá được TT&TH đối với HST RNM tại VQG Mũi Cà Mau liên quan đến BĐKH và đề xuất các giải pháp giảm thiểu TT&TH đối với HST RNM trước bối cảnh BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp.

Các thông tin của luận án có thể tải theo đường link dưới đây:

1. Luận án

2. Tóm tắt luận án_ tiếng Việt

3. Tóm tắt luận án_tiếng Anh

4. Trang thông tin điểm mới_tiếng Việt

5. Trang thông tin điểm mới_tiếng Anh

 

Trả lời