Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện – NCS. Đoàn Thị Thanh Bình

THÔNG BÁO

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đoàn Thị Thanh Bình với đề tài: Nghiên cứu xây dựng kịch bản giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất thép ở Việt Nam”

Ngành: Biến đổi khí hậu;

Mã số: 9440221.

Thời gian: 14 giờ 00’ – 17 giờ 30’, thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm:  Phòng họp 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới tham dự!