Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện – Phùng Đức Chính

THÔNG BÁO

&

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phùng Đức Chính với đề tài:

Nghiên cứu cơ chế bồi lấp, xói lở và định hướng các giải pháp ổn định cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên

Ngành: Thủy văn học;

Mã số: 9440224.

Thời gian: 8 giờ 30 – 12 giờ 00, thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm:

– Phòng họp trực tuyến theo đường link:

https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Trả lời