Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện – Thân Văn Đón

THÔNG BÁO

&

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Thân Văn Đón với đề tài:

“Nghiên cứu phân bổ hợp lý nguồn nước mặt

cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

Ngành: Thủy văn học;

Mã số: 9440224.

Thời gian: 8 giờ 30 – 12 giờ 00, thứ Năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm:

– Phòng họp trực tuyến theo đường link:

https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Trả lời