TNMT.2024.06.04

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp viễn thám trong cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lớn, triều cường cho các đô thị ven biển

Mã số: TNMT.2024.06.04

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hồng

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025)

Mục tiêu của đề tài:

  • Ứng dụng được trí tuệ nhận tạo kết hợp viễn thám trong cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lớn, triều cường cho các đô thị ven biển theo thời gian thực.
  • Thí điểm thành công cho khu vực, đô thị điển hình.

Sản phẩm chính của đề tài:

  • Quy trình công nghệ trí tuệ nhân tạo và viễn thám cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lớn và triều cường ở đô thị ven biển theo thời gian thực.
  • Kết quả thử nghiệm cho một khu vực, đô thị điển hình:
  • Bộ bản đồ ngập lụt trên nền Google map ứng với các kịch bản thiên tai.
  • Công cụ cảnh báo ngập lụt do mưa lớn và triều cường cho các đô thị ven biển bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo và viễn thám theo thời gian thực.
  • Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài, Báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài
  • 01 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (ISI/SCOPUS).
  • 01 Bài báo đăng trên tạp chí trong nước được HĐCDGSNN tính tối thiểu 0.5 điểm
  • Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ