Xét duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên giao tự chủ năm 2023

Sáng ngày 28/9, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên giao tự chủ năm 2023.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi xét duyệt

Hội đồng do PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì.

Tại buổi xét duyệt, các thành viên trong Hội đồng đã nghe 9 chủ nhiệm đề tài lần lượt trình bày tóm tắt thuyết minh của từng nhiệm vụ. Theo đó, trong năm 2023, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu dự kiến sẽ thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên giao tự chủ gồm: Quản lý tổ chức cán bộ, tài chính và hành chính, quản trị của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

 TS. Trần Thanh Thủy trình bày tóm tắt nhiệm vụ do mình làm chủ nhiệm tại buổi xét duyệt

Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ; Thông tin, tuyên truyền khoa học và công nghệ; Hợp tác quốc tế; Quản lý, vận hành, sử dụng trang thiết bị khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

Thực hiện các bản tin dự báo thời tiết, mưa lớn, xoáy thuận nhiệt đới, khí hậu và giám sát hạn hán năm 2023; Đánh giá điều kiện khí tượng nông nghiệp vụ đông xuân và vụ mùa; giám sát, cảnh báo các hiện tượng thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp phục vụ thành lập và cung cấp bản tin thông báo khí tượng nông nghiệp năm 2023;

 TS. Nguyễn Đăng Mậu trình bày nội dung nhiệm vụ do mình làm chủ nhiệm

Đánh giá đặc điểm, diễn biến và cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn, hải văn; Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và công nghệ xử lý nước thải; Phát triển, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu;

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Việt Nam; Đánh giá xu thế biến đổi của các các yếu tố khí hậu, thủy văn, khả năng xâm nhập mặn vùng cửa sông khu vực Nam Bộ đến năm 2023 và đề xuất các giải pháp ứng phó trong điều kiện biến đổi khí hậu của khu vực nghiên cứu.

 Toàn cảnh buổi xét duyệt

Sau phần trình bày của các chủ nhiệm đề tài, các thành viên hội đồng đã nêu câu hỏi đối với từng nhiệm vụ và đọc nhận xét kết quả, đánh giá xếp loại nhiệm vụ.

Hội đồng đã thông qua Biên bản họp và đánh giá các nhiệm vụ đều đạt được các mục tiêu đề ra.

Trả lời