Viện Khoa học Khí tượng Thủy Văn
& Biến đổi khí hậu

BẢN TIN DỰ BÁO

VỀ CHÚNG TÔI

PGS. TS. Nguyễn Văn THẮNG
Viện trưởng

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà
Phó Viện trưởng

360+

Đề tài cấp quốc gia, cấp bộ

8++

Giáo sư, Phó Giáo sư

33+

Tiến sĩ

80++

Thạc sĩ

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU

Xem thêm