IMHEN
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022
Ngày 19/9, tại TP. Cần Thơ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) Việt Nam, Văn phòng Biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ ...
Hội thảo đã nghe trình bày về phương pháp tính toán rủi ro do lũ, ngập và trao đổi nội dung phối hợp kết nối mô phỏng lũ và ngập các lưu vực sông thuộc dự án phân vùng rủi ro thiên tai (RRTT) và lập ...
Sau gần một năm kể từ tuyên bố cam kết đạt Phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã và đang tích cực triển khai các công tác cập nhật chính sách, chiến lược quốc gia ...
Ngày 4/8, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp. Áp dụng cho dự báo ...
Ngày 27 và 29/7 vừa qua, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức 2 buổi hội thảo khoa học với đề tài “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ ngập lụt” tại Đài Khí ...

Dự báo thời tiết

Viện Khoa học (Viện) KTTV&BĐKH trực thuộc Bộ TN&MT, có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về KTTV và BĐKH; đào tạo trình độ tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Ngày 4/8, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp. Áp dụng cho dự báo ...
Hội thảo đã nghe trình bày về phương pháp tính toán rủi ro do lũ, ngập và trao đổi nội dung phối hợp kết nối mô phỏng lũ và ngập các lưu vực sông thuộc dự án phân vùng rủi ro thiên tai (RRTT) và lập ...
Bạn là người truy cập thứ
6307047