Dự án sự nghiệp kinh tế

Dự án sự nghiệp kinh tế

Dự án sự nghiệp kinh tế

 

STT

QĐ phê duyệt

Tên nhiệm vụ, dự án

Tên chủ nhiệm

Thời gian bắt đầu thực hiện

Thời gian kết thúc

1

Quyết định số 2202/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2007

Ứng dụng thông tin khí hậu và dự báo khí hậu phục vụ các ngành kinh tế xã hội và phòng tránh thiên tai ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

2008

2011

2

Quyết số 1689/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 10 năm 2012

Xây dựng hệ thống phân tích, dự báo và cung cấp các sản phẩm khí hậu, Bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định cảnh báo một số loại thiên tai khí hậu chính phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và phòng chống thiên tai

Phó TB/Thư ký TS. Mai Văn Khiêm

2012

2015

3

Quyết định số 1727/QĐ-BTNMT, ngày 17 tháng 9 năm 2013

Xây dựng bộ bản đồ hạn hán cho Việt Nam

Chủ nhiệm: PGS.TS. Dương Văn Khảm

2013

2015

4

Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT, 29/12/2013

Điều chỉnh, bổ sung mực nước tương ứng các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Thư ký PGS.TS. Lương Tuấn Anh

2014

2016

5

Quyết định số 2393/QĐ-BTNMT, 29/12/2013

Xây dựng hệ thống đường cong cường độ mưa- thời đoạn -tần suất (IDF) để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội

Thư ký: ThS. Hoàng Văn Đại

2014

2015

6

Quyết định số 2789/QĐ-BTNMT 30/10/2015

Cập nhật, ban hành phân vùng bão, trong đó phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ

TS. Nguyễn Xuân Hiển

2015

2016

7

Quyết định số 1409/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2012

Đề án Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất các vùng miền núi Việt Nam – Hợp phần: Xây dựng bản đồ mưa gây trượt lở đất

TS. Đỗ Đình Chiến

2012

2014

8

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường. Hạng mục: xây dựng cơ sở dữ liệu Khí tượng Thuỷ văn –Biến đổi khí hậu

TS. Doãn Hà Phong

2010

2014

9

Quyết định số 2645/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2013

Xây dựng mạng lưới điểm trọng lực tuyệt đối trên các đảo thuộc vùng biển Việt Nam để quan trắc xác định độ dâng của mặt nước biển trung bình.

TS. Nguyễn Xuân Hiển

2014

2018

 10  344/QĐ-BTNMT ngày 9/3/2017  Xây dựng Chương trình “Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn”  TS. Nguyễn Xuân Hiển  2017  2017
345/QĐ-BTNMT ngày 9/3/2017  Xây dựng Đề án thích ứng biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung  TS. Đỗ Tiến Anh  2017  2017
 591/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2016  Tăng cường năng lực phục vụ quản lý thiên tai (lũ lụt, lũ quét) và bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông biên giới thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng  2016  2018
 1041/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 5 năm 2016  Xác định tuyến thoát lũ và chỉ giới thoát lũ hạ lưu một số hệ thống sông chính ven biển miền trung, phục vụ ứng phó, phòng chống thiên tai và quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội  2016 2018

Trả lời