Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 6/6/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 06/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 06/06/2023 từ 30 mm 60mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-70mm; khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1                     

Lai Châu

Tam Đường và Phong Thổ

Cao

2                     

Hòa Bình

Tân Lạc và Mai Châu

Cao

3                     

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

Cao

4                     

Kon Tum

Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đắk Hà và Sa Thầy

Cao

5                     

Gia Lai

TX. An Khê, K’Bang, Chư Păh và Đak Pơ

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bát Xát

Trung bình

2

Sơn La

Vân Hồ

Trung bình

3

Quảng Bình

Minh Hóa

Trung bình