Việt Nam tham gia Lễ ra mắt chính thức và hội thảo của Trung tâm Kiểm kê Độc lập Toàn cầu Đông Nam Á (iGST SEA)

Lễ ra mắt chính thức và hội thảo của Trung tâm Kiểm kê Độc lập Toàn cầu Đông Nam Á (iGST SEA) đã được tổ chức trong các ngày từ 16-18/05/2023 tại Manila, Philippines. Với tư cách là thành viên chính thức của Mạng lưới giám sát lắng đọng axit vùng Đông á (EANET), đoàn công tác của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tham dự cuộc họp gồm có  TS. Lê Ngọc Cầu, Phó Viện trưởng.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt và hội thảo của iGST SEA

Để hỗ trợ việc kiểm kê và đánh giá toàn cầu (GST), Trung tâm Kiểm kê toàn cầu độc lập (iGST) được Tổ chức ClimateWorks thành lập để theo dõi, đánh giá và hỗ trợ hoạt động thực hiện Thỏa thuận Paris của các quốc gia. Các hoạt động chính của tổ chức này bao gồm thu thập số liệu và thông tin, đánh giá việc thực hiện các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, và đề xuất xây dựng chính sách trong thực hiện cam kết do quốc gia tự quyết định và thực hiện Thỏa thuận Paris.

Trung tâm Kiểm kê Độc lập Toàn cầu Đông Nam Á (iGST SEA Hub), do Viện Khí hậu và Thành phố Bền vững Philippines (ICSC) và Viện Chiến lược Môi trường toàn cầu Nhật Bản (IGES) đứng đầu, có mục đích cung cấp một nền tảng để khuếch đại tiếng nói của các tác nhân phi nhà nước (NSA) trong quá trình GST và cung cấp phản hồi cho các quốc gia tương ứng trong việc cập nhật các cam kết về khí hậu hoặc Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Lễ ra mắt chính thức và Chương trình hội thảo của iGST SEA được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và có sự tham gia của các tổ chức trong khu vực Đông Nam Á.

Trong ba ngày hội thảo, các đại biểu đã tham gia sáu phiên hội thảo, cùng IGES và ICSC trình bày và thảo luận về việc xây dựng đội ngũ, thành lập các Tổ công tác, cách liên kết các hoạt động của các Tổ công tác và cách tăng cường chiến lược truyền thông của iGST SEA Hub. Vào phiên cuối của hội thảo ngày 18/05/2023, IGES đã tổng hợp các kết quả của hội thảo và trình bày về các bước tiếp theo để xúc tiến các hoạt động của iGST SEA Hub.

Thành viên đoàn công tác của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến trong quá trình thành lập các Tổ công tác, về cách liên kết các hoạt động của Tổ công tác cũng như về cách tăng cường chiến lược truyền thông. Đặc biệt, ông Lê Ngọc Cầu đã tham gia với vai trò diễn giả trong phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề xây dựng đội ngũ, các hoạt động hiện đang được thực hiện trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các kỳ vọng về GST cũng như iGST SEA Hub.

TS. Lê Ngọc Cầu phát biểu với tư cách diễn giả trong phiên đầu tiên của hội thảo