Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 11 tháng 10 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 11/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 11/10/2023 từ 50 mm đến 100mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-100mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-80mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-40mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1                     

Quảng Bình

Lệ Thủy

Cao

2                     

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Cao

3                     

Quảng Nam

Đại Lộc, Nam Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

4                     

Quảng Ngãi

Bình Sơn và Trà Bồng

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

2

Gia Lai

Ia Grai và Đức Cơ

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Lâm Hà, Bảo Lâm và Cát Tiên

Trung Bình