Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 11 tháng 10 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 11/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 11/10/2023 từ 20mm đến 110mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Lệ Thủy

Trung Bình

2

Quảng Nam

Nam Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Trung Bình

3

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà và Minh Long

Trung Bình