Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 16 tháng 06 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 16/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 16/06/2023 từ 40 mm – 80mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-80mm; khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-50mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang và Thạch An

Cao

2

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn và Tương Dương

Cao

3

Thanh Hóa

Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân và Như Xuân

Cao

4

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My và Nông Sơn

Cao

5

Lâm Đồng

Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương và Đức Trọng

Cao

 Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Tuyên Quang

Lâm Bình và Na Hang

Trung Bình

2

Quảng Ninh

Hải Hà

Trung Bình

3

Lạng Sơn

Tràng Định

Trung Bình

4

Hà Giang

Vị Xuyên và Bắc Mê

Trung Bình

5

Gia Lai

TX. An Khê và Đak Pơ

Trung Bình

6

Đắk Lắk

Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Pak và Lắk

Trung Bình

7

Đắk Nông

Đắk Glong và Krông Nô

Trung Bình

8

Gia Lai

TX. An Khê và Đak Pơ

Trung Bình