Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 17h ngày 16/06/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 17h ngày 16/06/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 17h ngày 16/06/2023 từ 50 mm đến 120mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-70mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-60mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-70mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1                

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Trà Lĩnh và Hòa An

Cao

2                

Hà Giang

Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

3                

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bát Xát, Sa Pa và Văn Bàn

Trung Bình

2

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ và Tân Uyên

Trung Bình

3

Thanh Hóa

Quan Sơn, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thạch Thành và Thường Xuân

Trung Bình

4                

Kon Tum

Ngọc Hồi, Đắk Hà và Sa Thầy

Trung Bình

5

Gia Lai

Chư Păh

Trung Bình