Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 15/11/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 15/11/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 15/11/2023 từ 100 mm đến 280mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-130mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-220mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-200mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Nam Đông, A Lưới, Phong Điền

Cao

2

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

3

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

4

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải và Thuận Bắc

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

ĐaKrông và Hải Lăng

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

4

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình

5

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Trung Bình