Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 30/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 30/10/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 30/10/2023 từ 80 mm đến 180mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-150mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang và Hương Khê

Cao

2

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

3

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

4

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

5

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn và Hiệp Đức,

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Quảng Ngãi

Trà Bồng và Ba Tơ

Trung Bình