Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 13/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 13/09/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 13/09/2023 từ 20mm đến 72mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-90mm, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Bình Gia, Văn Lãng, Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình và Đình Lập

Cao

2

Thái Nguyên

Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ và Phổ Yên

Cao

3

Nghệ An

Quế Phong và Tương Dương

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bắc Kạn

Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới và Na Rì

Trung Bình

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Hương Khê và Kỳ Anh

Trung Bình

3

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa và Quảng Trạch

Trung Bình