Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 13/09/2023

Vienkttv-BTLQ2023091319

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 13/09/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 13/09/2023 từ 30mm đến 100mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 0-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An

Cao

2

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì

Cao

3

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương

Cao

4

Thái Nguyên

Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ và Phổ Yên

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Bình Liêu, Đầm Hà và Hải Hà

Trung Bình

2

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia và Văn Lãng

Trung Bình

3

Hà Giang

Vị Xuyên, Bắc Mê và Bắc Quang

Trung Bình

4

Yên Bái

Văn Yên, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn và Yên Bình

Trung Bình

5

Sơn La

Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu và Vân Hồ

Trung Bình

6

Hòa Bình

Đà Bắc, Kỳ Sơn và Lương Sơn

Trung Bình