Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 12/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 12/09/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 12/09/2023 từ 50 mm đến 120mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-55mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-150mm; Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-130mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-60mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

2

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên

Cao

3

Lai Châu

Nậm Nhùn, Mường Tè và Sìn Hồ

Cao

4

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên và Mộc Châu

Cao

5

Hòa Bình

Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong và Tân Lạc

Cao

6

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa và Quan Sơn

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Cao Lộc, Văn Quan và Hữu Lũng

Trung Bình

2

Bắc Giang

Lạng Giang, Lục Nam và Lục Ngạn

Trung Bình

3

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh và Quảng Uyên

Trung Bình

4

Phú Thọ

Thanh Sơn, Thanh Thủy và Tân Sơn

Trung Bình

5

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo và Điện Biên

Trung Bình

6

Kon Tum

Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà và Sa Thầy

Trung Bình

7

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Trung Bình

8

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh và Hàm Tân

Trung Bình