Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Ngọc Anh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 707/BGDĐT-GDĐH, ngày 26 tháng 02 năm 2021, về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19. Trong công văn ghi rõ, để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh không bị gián đoạn, Bộ GĐĐT hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện và các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ thực hiện việc đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch COVID-19 năm 2021.
 
Thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo cho NCS. tốt nghiệp đúng tiến độ, sáng ngày 27/5, Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Ngọc Anh với đề tài: “Nghiên cứu quản lý tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại Cà Mau và Hậu Giang”, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221 theo hình thức bán trực tuyến. Buổi đánh giá diễn ra với các điểm cầu ngoài viện dành cho một số thầy cô trong Hội đồng, điểm cầu trong Viện tại phòng 131 dành cho NCS trình bày và một số thầy trong hội đồng.
 
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 92/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:
 
– GS. TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) – Chủ tịch Hội đồng;
 
– PGS. TS. Dương Văn Khảm (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) – Thư kí Hội đồng;
 
– Ba Phản biện Hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu);
 
PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên); PGS. TS. Vũ Thị Hoài Thu (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân);
 
– Hai Ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn); TS. Tăng Thế Cường (Cục Biến đổi khí hậu).
 
Tham dự và phát biểu tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Ngọc Anh có đại diện cơ sở đào tạo PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Đại diện giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu cùng một số cán bộ trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ trực tuyến đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới của đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá NCS đạt trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.
 
Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án:

 
 PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng phát biểu
 
 
Đại diện cơ sở đào tạo tặng hoa cho NCS. Phạm Ngọc Anh 
 
 
Giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương chúc mừng NCS. 

Trả lời