Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu vừa ban hành Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1/2022. Đề án nêu rõ các thông tin chung về cơ sở đào tạo, các nội dung cụ thể như: Đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh…
Xem chi tiết Đề án TẠI ĐÂY 

Trả lời